עמידה (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • עמידה – תנוחה שבה הגוף זקוף
  • עמידה – תנוחה מקובלת בקליעה ספורטיבית
  • עמידת דום – עמידה טקסית, הנפוצה בצבא, ונהוגה גם בטקסים אזרחיים
  • עמידת ראש – תנוחה שבה אדם ניצב על ראשו
  • עמידה על כתפי ענקיםמטפורה שמתייחסת להכרה בהישגים החשובים של העבר כבסיס להתקדמות האינטלקטואלית בהווה
  • תפילת העמידה – תפילה הנמצאת במרכז בכל אחת מהתפילות היהודיות
  • זכות עמידה – תנאי סף הנדרש מאדם הרוצה להגיש תביעה משפטית, על פיו על התובע להיות מי שנפגע מהעוולה כנגדו מוגשת התביעה