ערים באוסטריה

רשימת ערכים

נכון לשנת 2019 גרים 4,110,658 מתושבי אוסטריה בערי המדינה (כ-46%). העיר הגדולה בה היא וינה, עיר הבירה המאכלסת כחמישית מאוכלוסיית המדינה ובנוסף היא גם המטרופולין הגדול בה המאכלס כשליש מאוכלוסיית המדינה. היישוב הצפוני ביותר באוסטריה הוא ליטשו, הדרומית ביותר היא פרלך, המערבית ביותר היא פלדקירך והמזרחית ביותר היא המינבורג אן דר דונאו.

רשימת העריםעריכה

הערים המודגשות הן ערי הבירה של המחוזות בהן הם נמצאות.

#
(2019)
עיר 1981 1991 2001 2011 2019 מדינה
1.  
וינה
1,531,346 1,539,848 1,550,123 1,714,227 1,897,491 וינה  וינה
2.  
גראץ
243,166 237,810 226,244 261,726 288,806 שטיריה  שטיריה
3.  
לינץ
199,910 203,044 183,504 189,889 205,726 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
4.  
זלצבורג
139,426 143,978 142,662 146,631 154,211 זלצבורג  זלצבורג
5.  
אינסברוק
117,287 118,112 113,392 119,617 132,110 טירול  טירול
6.  
קלגנפורט
87,321 89,415 90,141 94,483 100,817 קרינתיה  קרינתיה
7.  
פילאך
52,692 54,640 57,497 59,324 62,243 קרינתיה  קרינתיה
8.  
ולס
51,060 52,594 56,478 58,591 61,727 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
9.  
סנקט פלטן
50,419 50,026 49,121 51,955 55,044 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
10.  
דורנבירן
38,641 40,735 42,301 45,922 49,845 פורארלברג  פורארלברג
11.  
וינר נוישטאדט
35,006 35,134 37,627 41,305 45,277 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
12.  
שטייר
38,942 39,337 39,340 38,205 38,193 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
13.  
פלדקירך
23,745 26,730 28,607 30,943 34,192 פורארלברג  פורארלברג
14.  
ברגנץ
24,561 27,097 26,752 27,831 29,628 פורארלברג  פורארלברג
15.  
לאונדינג
19,389 21,209 22,203 25,582 28,795 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
16.  
קלוסטרנובורג
22,975 24,442 24,797 25,828 27,368 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
17.  
באדן
23,140 23,488 24,502 25,093 25,906 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
18.  
וולפסברג
28,097 24,358 25,301 24,981 24,998 קרינתיה  קרינתיה
19.  
קרמס
23,056 22,783 23,713 24,032 24,876 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
20.  
טראון
21,464 22,260 23,470 23,709 24,650 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
21.  
לאובן
31,989 28,897 25,804 24,598 24,584 שטיריה  שטיריה
22.  
אמסטטן
21,989 21,972 22,595 22,847 23,727 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
23.  
לוסטנאו
17,401 18,484 19,709 21,181 23,314 פורארלברג  פורארלברג
24.  
קפרנברג
26,918 24,902 23,978 23,372 22,753 שטיריה  שטיריה
25.  
האליין
15,377 17,271 18,399 19,974 21,170 זלצבורג  זלצבורג
26.  
מדלינג
19,276 20,290 20,405 20,411 20,570 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
27.  
קופשטיין
13,118 13,484 15,358 17,469 19,461 טירול  טירול
28.  
טרייסקירכן
14,063 13,852 15,672 17,729 18,937 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
29.  
שווכאט
14,834 14,669 15,286 16,529 18,564 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
30.  
בראונאו אם אין
16,318 16,264 16,337 16,197 17,228 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
31.  
שטוקראו
12,679 13,608 14,452 15,624 17,010 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
32.  
זלפלדן
11,420 12,604 15,954 15,950 16,720 זלצבורג  זלצבורג
33.  
אנספלדן
13,324 14,636 14,789 15,672 16,654 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
34.  
הוהנמס
12,666 13,531 13,891 15,283 1,672 פורארלברג  פורארלברג
35.  
טולן
11,269 12,038 13,591 15,169 16,144 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
36.  
טלפס
7,743 10,179 12,833 14,670 15,920 טירול  טירול
37.  
ברק אן דר מור
17,408 17,033 16,381 15,649 15,837 שטיריה  שטיריה
38.  
שפיטל אן דר דראו
14,736 15,346 16,045 15,753 15,365 קרינתיה  קרינתיה
39.  
פרכטולדשדורף
13,451 14,051 13,998 14,522 15,022 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
40.  
בלודנץ
12,891 13,369 13,701 13,701 14,841 פורארלברג  פורארלברג
41.  
אייזנשטאדט
10,102 10,349 11,334 13,101 14,637 בורגנלנד  בורנגלנד
42.  
תרניץ
16,120 15,445 15,232 14,800 14,606 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
43.  
פלדקירכן אין קרנטן
12,153 12,977 14,030 14,281 14,307 קרינתיה  קרינתיה
44.  
באד אישל
12,970 13,887 14,081 13,876 14,126 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
45.  
וורגל
8,610 10,054 10,885 12,751 14,011 טירול  טירול
46.  
האל אין טירול
12,614 12,368 11,492 12,835 13,942 טירול  טירול
47.  
מרכטרנסק
9,416 10,369 11,274 12,359 13,802 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
48.  
הארד
10,103 10,747 11,471 12,619 13,632 פורארלברג  פורארלברג
49.  
שוואץ
10,929 11,839 12,212 13,023 13,618 טירול  טירול
50.  
פלדבאך
11,323 11,784 12,593 12,910 13,511 שטיריה  שטיריה
51.  
קורנובורג
9,112 9,730 11,032 12,278 13,245 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
52.  
ולס-סיזנהיים
7,743 9,563 11,024 12,173 13,213 זלצבורג  זלצבורג
53.  
גמונדן
12,653 13,133 13,184 13,086 13,158 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
54.  
גרטווין-שטרסנגל
9,794 10,761 11,808 12,702 12,931 שטיריה  שטיריה
55.  
נונקירכן
10,764 10,216 11,028 12,249 12,709 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
56.  
קניטלפלד
15,219 14,005 13,826 12,686 12,623 שטיריה  שטיריה
57.  
סנקט וייט אן דה גלאן
12,007 12,045 12,839 12,602 12,557 קרינתיה  קרינתיה
58.  
לייבניץ
10,040 10,102 10,344 11,373 12,374 שטיריה  שטיריה
59.  
פוקלברוק
11,019 11,239 11,697 11,909 12,324 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
60.  
באד פוסלאו
10,524 11,055 10,998 11,316 12,062 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
61.  
רייד אים אינקרייס
10,855 11,260 11,404 11,394 12,055 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
62.  
אנס
9,729 10,192 10,611 11,361 12,035 אוסטריה עילית  אוסטריה עילית
63.  
רנקוויל
9,926 10,509 11,171 11,575 11,929 פורארלברג  פורארלברג
64.  
ברון אם גבירגה
7,975 8,573 9,422 11,308 11,924 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
65.  
ליינץ
11,661 11,864 12,079 11,761 11,898 טירול  טירול
66.  
הולברון
10,140 10,461 10,685 11,489 11,798 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
67.  
גוציס
8,735 9,512 10,097 10,757 11,767 פורארלברג  פורארלברג
68.  
וייץ
10,273 10,499 11,085 11,240 11,701 שטיריה  שטיריה
69.  
דוטשלנדסברג
10,847 11,045 11,223 11,323 11,663 שטיריה  שטיריה
70.  
גאנסרנגורף
4,916 6,509 7,928 10,362 11,577 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
71.  
מיטשלבאך
10,251 10,234 10,644 10,963 11,471 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
72.  
גרוס-אנצרסדורף
5,731 6,750 8,128 9,533 11,427 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
73.  
גרסדורף ביי וינה
5,279 6,661 8,231 10,448 11,294 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
74.  
ויידהופן אן דר איבס
11,325 11,435 11,662 11,455 11,261 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
75.  
סיירסברג-פירקה
5,743 6,982 8,709 10,511 11,216 שטיריה  שטיריה
76.  
טרופייאך
12,066 11,773 11,773 11,298 11,131 שטיריה  שטיריה
77.  
אברייכסדורף
5,607 7,353 8,788 9,976 11,084 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
78.  
סנקט יוהאן אים פונגאו
7,680 8,855 10,260 10,698 11,017 זלצבורג  זלצבורג
79.  
פולקרמרקט
10,834 11,081 11,373 11,110 10,889 קרינתיה  קרינתיה
80.  
זווטל-אוסטריה תחתית
11,479 11,427 11,630 11,005 10,885 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
81.  
שיקירכן אם וולרסי
6,815 8,273 9,344 9,921 10,884 זלצבורג  זלצבורג
82.  
גלייסדורף
8,374 8,849 8,970 9,904 10,777 שטיריה  שטיריה
83.  
אימסט
6,677 7,509 8,689 9,494 10,628 טירול  טירול
84.  
בישופשופן
9,501 10,138 10,087 10,286 10,574 זלצבורג  זלצבורג
85.  
שטרסהוף אן דר נורדבאהן
4,973 5,673 6,993 8,543 10,392 אוסטריה תחתית  אוסטריה תחתית
86.  
לאוטראך
6,440 7,555 8,678 9,457 10,269 פורארלברג  פורארלברג
#
(2019)
עיר 1981 1991 2001 2011 2019 מדינה

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא ערים באוסטריה בוויקישיתוף