פולינום פרימיטיבי

ערך ללא מקורות
בערך זה אין מקורות ביבליוגרפיים כלל, לא ברור על מה מסתמך הכתוב וייתכן שמדובר במחקר מקורי.

אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

באלגברה מופשטת, ובפרט בתורת החוגים, פולינום פרימיטיבי הוא פולינום אשר המחלק המשותף המקסימלי של כל איבריו הפיך. מושג זה קשור לפריקות פולינומים מעל חוגים וכן ללמה של גאוס, הקובעת כי פולינום פרימיטיבי פריק מעל חוג אם ורק אם הוא פריק מעל שדה השברים שלו.

הגדרה פורמליתעריכה

בהינתן תחום פריקות יחידה עם יחידה   ופולינום   שמקדמיו שייכים לחוג   (איבר בחוג הפולינומים), אומרים ש-  פרימיטיבי אם המחלק המשותף המקסימלי של כל מקדמיו הוא איבר הפיך בחוג.

דוגמאותעריכה

  • בחוג המספרים השלמים, הפולינומים   פרימיטיביים, ואילו   אינם פרימיטיביים. באופן כללי, מעל המספרים השלמים, פולינום הוא פרימיטיבי אם ורק אם מקדמיו זרים.
  • כל פולינום שאחד ממקדמיו הפיך הוא פרימיטיבי.
  • מעל שדה אין משמעות למושג זה - כל פולינום הוא פרימיטיבי.
  • כל פולינום מתוקן הוא פרימיטיבי.
  • בתחום פריקות יחידה, מכפלת שני פולינומים היא פולינום פרימיטיבי אם ורק אם שני הפולינומים פרימיטיביים.
  • בתחום פריקות יחידה, כל פולינום ניתן לכתוב כמכפלה של איבר בחוג כפול פולינום פרימיטיבי. איבר זה הוא המחלק המשותף המקסימלי של כל המקדמים שאינם אפס.

ראו גםעריכה