פתיחת התפריט הראשי

פורטל:אתרי מורשת בישראל/אז והיום/14

המרכז המסחרי הישן בשלהי שנות ה-20 של המאה ה-20.jpg The old commercial center – Natan Kyezerman St.JPG
המרכז המסחרי הישן בחיפה, שנות ה-20 של המאה ה-20 המרכז המסחרי הישן בחיפה, צילום משנת 2011