פורטל:חיפה/ציטוט נבחר/1

תחילת ייסודה של העיר מקורה במעשה של שרירות, שעשה פחה טורקי אחד.