פורטל:חיפה/ציטוט נבחר/12

למרגלותיהם השתקע ים האורות של חיפה. בנמל ובמים המוגנים עד עכו נראו נחלי גחליליות משתקפים במים: אלה היו אורותיהן של האניות המרובות.