פורטל:חיפה/ציטוט נבחר/5

רק משהגיעו אל מפלס הרחוב - החלו עומדים על מלוא רישומה של עיר נפלאה זו ושל המולתה.