פורטל:חיפה/ציטוט נבחר/6

ניכר כי כאן נפגשים נתיבי כל הלאומים.