פורטל:חיפה/ציטוט נבחר/9

הרבגוניות שבסגנוני הבניה הרהיבה את עיניהם.