פורטל:פילוסופיה/ציטוט נבחר/11

האדם נולד חופשי, ובכל מקום אסור הוא באזיקים.