פורטל:פילוסופיה/ציטוט נבחר/14

הפילוסופים אך פירשו באופנים שונים את העולם, אבל העיקר הוא לשנותו.