פורטל:רומא/הידעת?/8

פיאצה מאטיי - בעבר כניסה ראשית לגטו רומא

לפי הכתוב בספר החשמונאים יהודה ושמעון החשמונאיים שלחו שני שליחים, יהושע בן אליעזר ואפרים בן יוחנן, לרומא. הם התייצבו בפני הסנאט הרומי ברומא במטרה להקים ברית אהבה ושלום אתם... ובני ישראל לא ידוכאו עוד תחת רגלי היונים. בעקבות משלחת זו נכרת הסכם שלום בין רומא ומדינת החשמונאים. מקרה זה מוזכר ברמז גם בתלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף ח', עמוד ב'.