פורטל:רכבת ישראל/ערך נבחר/גלריה/12

סימנורים - הימני מורה "סע", השמאלי מורה "עצור"

סימנור הוא מתקן איתות לרכבות (בדומה לרמזור עבור מכוניות. מקור המילה הוא הלחם של המילים "סימן" ו"אור". תפקידו של הסימנור הוא לסמן לנהג הרכבת האם קטע המסילה שלפניו פנוי, וזאת כדי למנוע התנגשות רכבות. בשונה מרמזור, הסימנור אינו מכוון תנועה בצומת לכיוונים שונים, אלא מונע מרכבת להיכנס למסילה לא פנויה. קיימים שני סוגים סימנורים - "סימנור ראשי" מורה לנהג הרכבת לעצור או לנסוע (לרוב, אור אדום מורה "עצור" ואור ירוק מורה "סע"); ו"סימנור מקדים" המוצב מרחק-מה לפני סימנור ראשי כדי ליידע את נהג הרכבת על הסימנור הראשי ולתכנן תגובה מתאימה.