פורטל:תל אביב-יפו/העיר הלבנה/18

Beit Rekanatti.jpg
בית רקנאטי, פינת הרחובות בגין ומזא"ה, אדריכלים שלמה ליאסקובסקי ויעקב אורנשטיין, 1935.