פין (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

בפ"א דגושה:

בפ"א רפה:

ראו גם