פתיחת התפריט הראשי
סיאניט

פֶּראלקליני הוא מונח בפטרולוגיה המציין סלעי יסוד דלים באלומיניום, ועשירים בנתרן ובאשלגן במידה העולה על הכמות הנחוצה ליצירת פצלת השדה.

נוכחותם של המינרלים ריבקיט ואגירין בסלעים אלה – הנוצרים מעודפי הנתרן – מהווה מדד לתנאים פראלקליניים.

דוגמאות לסלעים פראלקליניים: סיאניט וכן פנטלריט (Pantellerite) וקומנדיט (Comendite) – סוגים פראלקליניים של ריוליט.

ראו גםעריכה