פתרון סביר

פתרון במשחק בצורה קואליציונית, נקרא פתרון סביר (reasonable) אם כל שחקן איננו מקבל תשלום הגבוה מהתרומה השולית הגבוהה ביותר שלו לקואליציה במשחק.

הגדרהעריכה

פתרון x נקרא פתרון סביר במשחק בצורה קואליציונית   אם לכל   ולכל  

מתקיים  

כלומר, אף שחקן במשחק לא מקבל תשלום הגבוה מהתרומה הגבוהה ביותר שלו לקואליציה שאינה מכילה אותו קודם לכן.


דוגמה לפתרון סבירעריכה

נסתכל על המשחק הבא:

 

התרומה השולית המקסימלית של שחקן 1 היא 2, והתרומה השולית המקסימלית של שחקן 2 היא 3. לכן אם   הוא מושג פתרון סביר, אז   ו-  .

דוגמאות למושגי פתרון סביריםעריכה

הליבה היא מושג פתרון סביר. יתר על כן, כל פתרון שאיננו פתרון סביר סותר בהכרח את עקרון הסבירות הקבוצתית.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה