צוען

עיר במצרים העתיקה

צֹעַן עיר מצרית קדומה, ממזרח לדלתת הנילוס. שמה מופיע לראשונה במקרא בספר במדבר, פרק י"ג, פסוק כ"ב בסיפור המרגלים שיצאו לתור את הארץ בשליחות משה. במקורות הלניסטיים מופיעה העיר בשם טאניס[1]. יש שזיהו את צוען עם העיר הקדומה אווריס בירתם של הפרעונים החיקסוסיים. מצוען שלט רעמסס השני.[2]

חורבות העיר טאניס המזוהה לדעת חוקרים עם צוען


בספר בראשית[3] מתוארת ישיבתם של יעקב ובניו בגושן ולפי משורר תהילים היא "שדה צען".[4] משפחת יעקב התיישבה במדבר ולא במרכזי הערים. שדה צוען הוא מקום המתאים למרעה. במקרא "שדה צוען" הוא גם כינוי למצרים. בתעודות מצריות מופיעים תיאורים על התיישבות שבטים נודדים באזור. פפירוס אנאסטזי מתאר את התיישבותם של שבטים אלה: ”סיימנו להניח לשבטי השאסו מאדום לעבור את מבצר מרנפתח אשר בת'כו אל הבריכות של פיתום של מרנפתח אשר בת'כו כדי להחיות את עצמם ואת מקניהם , על פי רצון פרעה“.[5]

הכתוב בספר במדבר נותן את המידע כי: "חֶבְרוֹן, שֶׁבַע שָׁנִים נִבְנְתָה, לִפְנֵי, צֹעַן מִצְרָיִם."[6] רש"י מפרש לפי הכתוב במדרש תנחומא : ”להודיעך שבחה של ארץ ישראל כי חברון היא המקום הפחות ביותר בארץ ישראל, ואף על פי כן, היא עדיפה פי שבעה על האדמה המעולה ביותר במצרים“.[7]

הערות שולייםעריכה

  1. ^ וכך מתרגם אונקלוס (במדבר יג, כב) את שם העיר.
  2. ^ יעקב מילגרום, עולם התנ"ך: במדבר, תל אביב, דוידזון עתי, 1993, עמ' 85
  3. ^ ספר בראשית, פרק מ"ז, פסוקים א'-ו'
  4. ^ ספר תהילים, פרק ע"ח, פסוק י"ב
  5. ^ בוסתנאי עודד, עולם התנ"ך: שמות, תל אביב, דוידזון עתי, 1993, עמ' 12.
  6. ^ ספר במדבר, פרק י"ג, פסוק כ"ב
  7. ^ אברהם גרוסמן, אמונות ודעות בעולמו של רש"י, מכללת הרצוג, הוצאת תבונות, תשס"ח, עמ' 108