ציווי (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • ציווי – בבלשנות: מודוס המביע הוראה, בדרך כלל באמצעות נטייה מיוחדת של הפועל
  • הציווי הקטגורי – מושג מרכזי באתיקה של קאנט
  • מצווה – ציווי שעל היהודי לקיים לפי ההלכה
  • פקודה (הוראה) – הוראה מחייבת בגוף היררכי