קבוצה לא רשמית (טקסונומיה)

דרגה טקסונומית שאינה מוגדרת על ידי נומנקלטורה של גופים רשמיים הקובעים שמות מדעיים
(הופנה מהדף קבוצה (טקסונומיה))

קבוצה לא רשמית או בקיצור קבוצה היא דרגה טקסונומית שאינה מוגדרת על ידי נומנקלטורה של גופים רשמיים הקובעים שמות מדעיים. השימוש בסוג כזה של קבוצה נעשה לרוב כאשר היא איננה מוגדרת היטב. פעמים רבות קבוצות כאלו מבוטלות לאחר שמחקרים חדשים מצליחים לשייך את הטקסונים בתוכה לקבוצות רשמיות. לעיתים במקרים אחרים כאשר קיים קושי להבין את הקשרים בין הטקסונים מחליטים להעביר את הקבוצה לדרגה הרשמית של סדרה.

סוג זה של קבוצה יכול להיות פרפיליטי או פוליפיליטי.

בזואולוגיה עריכה

בזואולוגיה דוגמה לסוג של קבוצה כזו היא למשל הקבוצה "ענף", קבוצה פילוגנטית הכוללת אורגניזם מסוים ואת כל צאצאיו, למשל בסיווג של חלזונות: אחורני-זימים, Sorbeoconcha, חלזונות גבוהים, ו-Ptenoglossa.

בתחום הפלאונטולוגיה השימוש בקבוצה נפוץ יחסית משום שפעמים רבות חסר מידע רב כדי להבין כיצד לשייך מאובנים לדרגה הטקסונומית הנכונה. דוגמאות כוללת את הקבוצות: עופות קמאים, לאבירנתודונטיה ומיאקויים. קבוצות כמו הדיינוניכוזאוריה מצויות במחלוקת, כאשר מספר חוקרים רואים בהם קבוצה לגיטימית בעוד אחרים רואים בהם קבוצות לא רשמיות.

לרוב קבוצות לא רשמיות הקרובות לדרגה הטקסונומית סדרה, אך לעיתים קיימות גם קבוצות קטנות מאוד למשל בטקסונומיה האנושית, הדרגה הטקסונומית הבלתי רשמית של הגזע נחשבת מקבילה לדרגת תת-מין.

בבוטניקה עריכה

בבוטניקה הקבוצה הבלתי רשמית alliance שימשה בעבר כקבוצה של שבטים או סוגים אך בוטלה לפי החלטה של ICN (סעיף 17.2) וכל הקבוצות מוגדרות היום תחת הדרגה הרשמית סדרה.