קדיס (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

קדיס הוא שם הנגזר מהמילה הערבית "קדוש" בשינוי הניבים בערבית לפעמים נהגה כגימ"ל ולפעמים קו"ף.