קובלנץ (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

מקומות:
גרמניה

שווייץ

אישים ששם משפחתם קובלנץ:

אחר: