קוקיה (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

זואולוגיה:

טכנולוגיה:

  • שעון קוקייה – שעון קיר בעל מטוטלת, הבנוי כבית קטן או שובך שמתוכו מגיחה דמות בצורת ציפור המשמיעה צפצוף הדומה לקול הקוקייה
  • קינג אייר – מטוס המכונה בחיל האוויר "קוקיה"
  • גיבוב קוקייה (Cuckoo hashing) – שיטה במדעי המחשב ליישוב התנגשויות בטבלת גיבוב

אמנות:

אישים ששמם קוקיה:

אחר:

ראו גם