קורה טה איפסום

קוּרָה טֶה אִיפּסוּםלטינית: Cura te ipsum) הוא ביטוי לטיני שמשמעותו "רפא עצמך" או "טפל בעצמך" ונמצא בשימוש אצל אנשי צוות רפואיים (רופאים בעיקר) כחלק מהאתיקה הרפואית.

לביטוי זה שני פירושים אפשריים

  1. הפירוש המקובל - רופא שלא מטפל בעצמו ולא דואג לבריאותו לא יכול לטפל באחרים.
  2. על אדם לרפא את עצמו (לתקן דרכיו) לפני שיטיף מוסר לאחרים. פירוש זה מתחבר למימרה בבשורה על פי לוקאס (פרק 6 פסוק 41) "ולמה זה אתה ראה את-הקסם אשר בעין אחיך ואת-הקורה בעינך לא תביט" ובתלמוד הבבלי (פעמיים: בבא בתרא א,ו (דף טו ע"ב) וערכין ג,ה (דף טז ע"ב)): "טול קורה מבין עיניך" (מקביל לביטוי התלמודי "קשוט עצמך תחילה").

מקור הביטוי בתרגום הלטיני לבשורה על-פי לוקאס, שם בפרק 4 פסוק 23 אמר ישו בבית הכנסת בנצרת ”et ait illis utique dicetis mihi hanc similitudinem medice cura te ipsum quanta audivimus facta in Capharnaum fac et hic in patria tua ”, ובתרגום פרנץ דליטש: ”ויאמר אליהם הן תאמרו לי את-המשל הזה רופא רפא את-עצמך וככל אשר שמענו שנעשה בכפר-נחום עשה-כן גם-פה בעיר מולדתך” (על פי המסופר בכתבי הקודש הנוצריים, לוקאס, שנולד באנטיוכיה היה רופא במקצועו).