קטגוריה:יד לאיש הספורט היהודי

בקטגוריה זו ייכללו ספורטאים המונצחים ב"יד לאיש הספורט היהודי"