קטגוריה:משפחת קאליש

ערך חסר:

עץ משפחהעריכה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ישראל יצחק קאליש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מרדכי מנחם מנדל קאליש
 
 
 
 
 
 
 
 
יעקב דוד קאליש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שמעון קאליש
 
 
 
 
 
 
 
שמחה בונים קאליש
 
 
 
 
 
 
מנחם קאליש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יוסף צבי קאליש
 
ישראל גלילי
 
 
 
מנחם מנדל קאליש (בן שמחה בונים)
 
 
 
שמעון שלום קאליש
 
 
 
יוסף קאליש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איטה קאליש קמינר
 
 
רחל קרצמר קאליש
 
ירחמיאל יהודה מאיר קאליש
 
יעקב דוד קאליש (השני)
 
יצחק קאליש (אמשינוב)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שלמה גלילי
 
איילת גלילי קאליש
 
זינה כפרי קאליש קמינר
 
תמר לוטן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עינב גלילי
 
 
נעמי כפרי גבע
 
דודו גבע