קטגוריה:תבניות הצבעה

בעד עריכה

בעד חלש - {{בעד חלש}}
בעד - {{בעד}}
בעד חזק - {{בעד חזק}}
בעד מותנה - {{בעד מותנה}}

נגד עריכה

נגד חלש - {{נגד חלש}}
נגד - {{נגד}}
עדיין לא - {{עדיין לא}}
נגד חזק - {{נגד חזק}}
אמממ... פחות - {{אממ פחות}}

הימנעות עריכה

נמנעת - {{נמנעת}}
נמנע - {{נמנע}}

התלבטות עריכה

מתחבטת - {{מתחבטת}}
מתחבט - {{מתחבט}}
מתחבטת - {{מתחבטת בייסבול}}
מתחבט - {{מתחבט בייסבול}}
מתלבטת - {{מתלבטת}}
מתלבט - {{מתלבט}}

הערות עריכה

הערה - {{יש לי הערה}}
שאלה - {{שאלה}}
מהרהרת בקול - {{מהרהרת בקול}}
מהרהר בקול - {{מהרהר בקול}}

חשיבות עריכה

בעד חשיבות - {{בעד חשיבות}}
נגד חשיבות - {{נגד חשיבות}}

טיוטה עריכה

בעד העברה לטיוטה - {{בעד העברה לטיוטה}}
נגד העברה לטיוטה - {{נגד העברה לטיוטה}}

ללא זכות הצבעה עריכה

(אין זכות הצבעה) - {{אזה}}