תבנית:אפשרויות הצבעה


אפשרויות הצבעה

ערכים מומלציםמפעילים
תמונות מומלצות
בעד נגד
מתחבט נמנע
שאלה עדיין לא
הצבעות מחיקהבוט החלפות
פרלמנט
בעד נגד
ניתן להשתמש גם בתבניות
בעד חלש נגד חלש