קישור (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • קצין קישור - קצין העוסק בתיאום כנ"ל, בין צבאות, יחידות או ארגונים שונים, בדרך כלל צבאיים

ראו גם