קצבת אזרח ותיק

קצבת אזרח ותיק (שנקראה בעבר קצבת זקנה) היא קצבה חודשית המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לכל תושב ישראל שעונה על תנאי הזכאות. הקצבה נועדה להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה.

לקבלת קצבת הזקנה זכאי תושב/ת ישראל שנולד בישראל או שעלה לישראל לראשונה לפני גיל 60–62, והוא עונה על תנאי הזכאות. טווח הגילאים לתחילת קבלתה של הקצבה נע בין 62–70.

בשנת 2016 יזם המוסד לביטוח לאומי החלפה של המושג "קצבת זקנה" במושג "קצבת אזרח ותיק", בנימוק "הסתבר כי השימוש במונח "קצבת זקנה" יוצר אצל מרבית האוכלוסייה קונוטציות שליליות וסטריאוטיפים המובילים לפגיעה ברגשות האוכלוסייה הבוגרת".[1] יוזמה זו אושרה בכנסת בפברואר 2017, בתיקון לחוק הביטוח הלאומי.[2]

תנאי הזכאותעריכה

תנאי הזכאות לקצבת אזרח ותיק:[3]

  • התושב היה מבוטח בענף ביטוח אזרחים ותיקים של המוסד לביטוח לאומי במשך תקופת אכשרה.
  • התושב הגיע לגיל המזכה בקצבה, שהוא 62 שנים לאישה ו-67 שנה לגבר
  • עד גיל 70 קבלת הקצבה מותנית במבחן הכנסה, כלומר מי שהכנסתו מעבודה (אך לא מפנסיה) גבוהה מרף מסוים, אינו זכאי לקצבה. התקופה שבין גיל הזכאות המותנית לקצבה ובין גיל הזכאות המוחלטת קרויה "הגיל המותנה".

סכום הקצבהעריכה

סכום הקצבה תלוי בהרכב משפחה ובגיל, והוא צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן ומתעדכן מדי ינואר (אין עדכון בשנה שבה המדד היה שלילי). סכומי הקצבה הבסיסיים, החל מינואר 2019 הם:[4]

הרכב משפחה סכום בש"ח
יחיד/ה 1,535
יחיד/ה בן/בת 80 ומעלה 1,622
זוג 2,307
זוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה 2,394
יחיד/ה + ילדה 2,021
זוג + ילד/ה 2,793
יחיד/ה + שני ילדים ויותר 2,507
זוג + שני ילדים ויותר 3,279

על סכומים אלה נוספות תוספות אחדות:

  • תוספת ותק משולמת כאשר מקבל הקצבה היה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאותו לקצבת זקנה.[5]
  • תוספת דחיית קצבה משולמת למי שבהיותו בגיל המותנה לא קיבל את הקצבה משום שהיו לו הכנסות השוללות אותה.[6]
  • תוספת השלמת הכנסה משולמת כאשר למקבל הקצבה אין הכנסות אחרות.[7]

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה