חוק הביטוח הלאומי

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 הוא חוק המסדיר את פעולתו של המוסד לביטוח לאומי וקובע את ההוראות העיקריות בנוגע לזכאות לקצבאות הניתנות על ידי המוסד ולהענקתן ובנוגע לדמי ביטוח לאומי, שהם מקור מימון עיקרי לפעולת המוסד (מקור שני הוא תקציב המדינה). החוק נחקק על ידי הכנסת בשנת 1953, והוא החוק העיקרי המסדיר בישראל את פעולתה של מערכת הביטחון הסוציאלי בה.

חוק הביטוח הלאומי
Emblem of Israel.svg
תאריך לועזי 15 במאי 1995
תאריך עברי ט"ו באייר תשנ"ה
כנסת הכנסת השלוש עשרה
חוברת פרסום ספר החוקים 1522, עמ' 210
הצעת חוק ממשלתית
משרד ממונה משרד הרווחה
מס' תיקונים 223
נוסח מלא הנוסח המלא

בנוסף לחוק זה חוקקה הכנסת חוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי, בהם חוק הבטחת הכנסה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שגם ביישומם עוסק המוסד לביטוח לאומי.

נושאי החוקעריכה

חוק הביטוח הלאומי דן בנושאים אלו (רשימה לא מלאה):

היסטוריה חקיקתיתעריכה

מאז נחקק לראשונה תוקן החוק מאות פעמים, בהתאם לשינויים שחלו במערכת הביטחון הסוציאלי בישראל ולהשפעת המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל עליה. עקב כך פורסם פעמיים נוסח משולב לחוק - ב-1968 וב-1995. בחוק מוכנסים מספר תיקונים מדי שנה, ובכלל זה תיקונים במסגרת חוק ההסדרים.

הוראות החוק הושלמו על ידי תקנות, שהותקנו על ידי שר הרווחה, שהוא המופקד על ביצוע החוק. עם השנים הותקנו עשרות קובצי תקנות, הקובעים הוראות ביצוע מפורטות לנושאים המוסדרים בחוק בצורה עקרונית.

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  •   חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, באתר ויקיטקסט