קצין מבחן הוא עובד סוציאלי בעל הכשרה מיוחדת לאבחון, פקוח, טיפול ושיקום עוברי חוק במגוון עבירות[1] המועסק על ידי שירות המבחן ובוחן את התאמתם של עונשים לנאשמים במשפטים פליליים, ובכלל זה מציע חלופות לענישה ולמעצר. הוא מופקד על שיקום העוברים על החוק בקהילה, ומטרתו למנוע ולפחות לצמצם את שיעורי העבריינות החוזרת.

קצין המבחן אחראי גם על סיוע בעת חזרתם של הנאשמים לקהילה ועל שיקומם תוך פיקוח הדוק ומתן סיוע נפשי ותעסוקתי ככל הנדרש.

ישנה חלוקה בין קציני המבחן למבוגרים, שאליהם מופנים בגירים מעל גיל 18, ובין קציני המבחן לנוער שאליהם מופנים קטינים מתחת לגיל 18.

מתפקידי קצין המבחן

עריכה
  • הגשת תסקיר נפשי וחוות דעת - מסמך שנכתב על פי הבנתו הפסיכולוגית של הקצין באשר למצבו הנפשי והחברתי של הנאשם. בתסקירים אלו יכולים לעשות שימשו במשטרה, בבתי המשפט, בפרקליטות ובכל הליך אחר שנדרש לעבור הנאשם (שמדובר בקטינים).
    • הגשת תסקיר נפשי וחוות דעת אצל קטינים - כאשר מדובר בקטינים הליך האישום הפלילי עלול להשפיע על כל מהלך חייהם. לכן בכל מקרה של אישום קטין יש חיוב בהגשת תסקיר לבית המשפט. במקרה זה מחויב קצין המבחן בין היתר, להגיש חוות דעת בכל הנוגע לגיוסו של הקטין.
  • הכנת מסמך מעצר וביצוע פיקוח מעצרים - הגשת מסמך מסקנות המכיל המלצות באשר לתנאי השחרור או המאסר של הנאשם, וכן הערות נוספות בנושא המעצר, למשטרה או לשירות בתי הסוהר.
  • תסקיר לשם עיכוב הליכים פליליים - מסמך סקירה הכולל המלצות מסוימות וחוות דעת מדוע יש לדחות או לעכב הליכים פליליים, מיועד להגשה ליועץ משפטי כדי לבקש עיכוב של הליכים פליליים.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה