ראייה (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

 • ראייה – אחד מחמשת החושים.
 • ראייה ממוחשבת – ראייה באמצעות מכשור.
 • ראייה מלאכותית – טכנולוגיה המאפשרת תפיסה חזותית, באמצעות שימוש באמצעים מלאכותיים.
 • ראייה עיוורת – תופעה קוגניטיבית-נוירולוגית, בה אנשים שהתעוורו בעקבות פגיעה בקליפת המוח החזותית, משכילים לנחש, למרות פגיעה זו - את צורתו של עצם כלשהו, מיקומו או כיוון תנועתו.
 • עדות ראייה – עדות המבוססת על מראה עיניו/הם של עד/ים, שנכח/ו בזירת אירוע כלשהו, ואשר עשוי/ים לשמש ראיה משפטית חיה - בעת משפט הדן באירוע זה.
 • קו ראייה – קו שלאורכו מתאפשרת ראייה בין שני מקומות.
 • לקות ראייה או ראייה ירודה - פגיעה קשה בחדות ראייה או בשדה הראייה, שאינה ניתנת לתיקון באמצעות משקפיים רגילים או עדשות מגע.
 • זוקן ראייה – ליקוי בריאותי, המתבטא בירידה ביכולת העין להתמקד בעצמים הנמצאים בקרבתה.
 • קוצר ראייה – ליקוי ראייה, הגורם לעצמים רחוקים להראות מטושטשים.
 • רוחק ראייה – ליקוי ראייה, הגורם לעצמים קרובים להראות מטושטשים.
 • היזק ראייה – היזק אשר גורם אדם לחברו, בעקבות הצצה (במתכוון או שלא במתכוון) לשטחו הפרטי, תוך הפרת צנעת הפרט ופרטיותו.
 • מצוות ראייה – ציווי מקראי, על היראות כל עם ישראל בשלוש הרגלים בבית המקדש שבירושלים.
 • עולת ראייה – אחד משלושת הקורבנות שמתחייב בהם כל אדם מישראל, בעלייתו לרגל לבית המקדש בשלושת הרגלים.

ראו גם