רב שימי מחוזנאה

רב שימי מחוזנאה הוא אמורא בבלי שהתגורר בעיר מחוזא[1], בדור הרביעי לאמוראי בבל, בדורם של אביי ורבא[2].

מוזכר בתלמוד פעמים בודדות[3].

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ לגבי הקישור בין "מחוזנאה" ל"מחוזא" - על פי גרסאות מסוימות קיים חכם בשם "רב חבי מחוזנאה", והרב יהודה ליב מימון בהערותיו על הספר יחוסי תנאים ואמוראים בערכו (נדפס גם ב'סיני' טו) מחזק את הגרסה הזו על פי הגמרא ביבמות קטו, ב האומרת שהשם "חבי" נפוץ במחוזא.
  2. ^ הרב אהרן היימן, בערכו.
  3. ^ כגון בתלמוד בבלי, מסכת מכות, דף ט"ז, עמוד א'.