רווח תפעולי

רווח תפעולי הוא מונח בכלכלה המתאר את הרווח הנובע מהפעילות הרגילה והשוטפת של חברה או עסק, לפני ניכוי הוצאות המימון ומסים. הרווח התפעולי מהווה כלי חשוב להערכת הביצועים הכלכליים של חברה, כאשר הוא מוצג בדו"ח הרווח והפסד, דו"ח כספי המפרט את ההכנסות, הוצאות, ורווחים שונים במהלך תקופה מסוימת, כגון רבעון או שנה. הרווח התפעולי מושג על ידי הפחתת הוצאות התפעול מהרווח הגולמי, כאשר הרווח הגולמי מחושב מההכנסות לאחר ניכוי עלויות המכר.[1][2][3]

חשיבות הרווח התפעולי עריכה

לצד הרווח הגולמי והרווח הנקי, הרווח התפעולי הוא מרווח חשוב למעקב. הוא מספק אינדיקטור אמין למידת בריאה של החברה שלך ועד כמה רווחיות הפעילות היומיומית שלה. הסיבה לכך היא שזה מביא בחשבון אך ורק הכנסות והוצאות שהן חלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית הרגילה.[1]רמת הרווח התפעולי יכולה להעיד על מידת הצלחת החברה בניהול הוצאותיה התפעוליות ביחס להכנסותיה. חברה עם רווח תפעולי גבוה מעידה לרוב על יכולת טובה ליצור רווח מהפעילות השוטפת שלה, מה שפותח אפשרויות להשקעה נוספת, חלוקת דיבידנדים לבעלי מניות וחיזוק החברה. בנוסף, הרווח התפעולי משמש כבסיס לחישוב שיעור הרווח התפעולי, מדד המאפשר השוואה בין חברות באותו ענף או תחום פעילות.[2][3]

הבדלים בין רווח תפעולי לסוגי רווחים אחרים עריכה

בעוד שהרווח התפעולי מתמקד בפעילות השוטפת של העסק, קיימים סוגי רווחים נוספים המחושבים בדוחות הכספיים של חברה, המספקים תמונה רחבה יותר של מצבה הכלכלי. לדוגמה, רווח גולמי, המתאר את הרווח ממכירות לפני ניכוי כל הוצאה, מלמד על יעילות המכירות ועלויות הייצור. רווח נקי, לעומת זאת, מחשב את כל ההוצאות וההכנסות, כולל מיסים והוצאות מימון, ומספק את התמונה הכללית ביותר של רווחיות החברה.

ההבדל העיקרי בין הרווח התפעולי לרווחים אחרים הוא במיקודו ובמדדים הספציפיים שהוא מתעלם מהם, כגון הוצאות מימון ומיסים, המתוארים בסוגי הרווח האחרים. הדבר מאפשר לניתוחים כלכליים להתמקד בביצועי הפעילות העיקרית של החברה, מה שהופך את הרווח התפעולי לכלי חיוני לניתוח פיננסי ותכנון אסטרטגי.[1][2][3]

ראו גם עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ 1 2 3 What is Operating Profit? | Square Glossary, Square (באנגלית בריטית)
  2. ^ 1 2 3 Operating Profit: How to Calculate, What It Tells You, and Example, Investopedia (באנגלית)
  3. ^ 1 2 3 מהו רווח תפעולי?, באתר אביב יועצים פיננסים וגיוס אשראי, ‏2019-04-22