ריאיון

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

ריאיון

ריאיון[1] הוא שיחה עם אדם, שעיקרה שאלות המופנות אליו ותשובותיו לשאלות אלה. במשמעות הנפוצה, מדובר בריאיון לאחד מאמצעי התקשורת.

סיווג לפי מטרת הריאיון
  • ריאיון עיתונאי – ריאיון המיועד להתפרסם באמצעי תקשורת כלשהו, על מנת לקבל מידע בנושא מסוים לשם הצגתו לציבור, או כדי להציג את דעותיו של המרואיין
  • ראיון עבודה – ריאיון בין נותן עבודה לדורש עבודה, לשם בחינת התאמתו של דורש העבודה למשרה פנויה, או לשם גיבוש דעה של המראיין על המרואיין
  • ראיון עומק – כלי מתודולוגי שבמסגרתו מראיינים אדם באמצעות סדרה ארוכה של שאלות, כדי להגיע לתובנות בנושא שדה המחקר
סיווג לפי אופן ביצוע הריאיון
  • ריאיון מקוון – ריאיון שנערך בכלי תקשורת בין אישי אלקטרוני כמו טלפון או דואר אלקטרוני, כאשר יוצר הריאיון והמרואיין אינם נמצאים זה ליד זה

אחר

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ בכתיב מנוקד: רֵאָיוֹן. בסמיכות: רַאֲיוֹן־ (מנוקד), ראיון־ (לא מנוקד). ראו ריאיון באתר האקדמיה ללשון העברית.