רמה אנרגטית

יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

הרמה האנרגטית (Energy Charge) הוא מדד המבטא את מצבו האנרגטי של התא ומסומן בקיצור E.C.

מספר רב של תגובות כימיות במטבוליזם של התא מבוקרות על ידי המצב האנרגטי בו התא נמצא, כאשר ATP הוא המטבע האנרגטי הנפוץ ביותר בתאים ולכן משקף את רמתו האנרגטית של התא.

רמה אנרגטית מוגדרת כך:

מדד הרמה האנרגטית פרופרציונלי לחלק היחסי (פראקציה) של ה-ATP בתא הנמדד במולים, ועוד חצי מפרקציית ה-ADP. זאת מכיוון ש-ATP מכיל שני קשרים אנהידרידים, בעוד ADP מכיל קשר אנהידרידי אחד.

E.C יניב ערכים שבין 0 (כאשר התא רווי ב-AMP) לבין 1 (כאשר התא רווי ב-ATP). דניאל אטקינסון הראה כי מסלולים קטבוליים המפיקים ATP מעוכבים כאשר מדד הרמה האנרגטית גבוה (שואף ל-1) ומסלולים אנאבוליים הדורשים השקעת מולקולות ATP משופעלים. מכאן ניתן כמובן להסיק כי כאשר מדד הרמה האנרגטית נמוך (שואף ל-0), אותם המסלולים הקטבוליים ישופעלו והאנאבוליים ידוכאו.

המסלולים המטבוליים המתרחשים בתאים נמצאים תחת בקרה ברגישות גבוהה על ידי הרמה האנרגטית הרגעית בתאים; כאשר במצב נורמלי הרמה האנרגטית של רוב התאים נעה בין ערכים של כ-0.8 עד כ-0.95. מדד חלופי לרמה האנרגטית הוא פוטנציאל הפוספורילציה.