רע כי נאסר

מונח משפטי המתאר פשעים האסורים על פי חוק, בניגוד לפשעים, אשר בהתאם למשפט המקובל האנגלי אסורים על ידי החברה מעצמם (רע שלעצמו - Malum in se)

רע כי נאסר (לטינית: Malum prohibitum; ברבים: Mala prohibita) הוא מונח משפטי המתאר עבירות האסורות מטעמי חוסר חוקיות גרידא, בניגוד לעבירות אשר אסורות גם מהטעם של חוסר מוסריות (רע שלעצמו - Malum in se).

אופי העבירה

עריכה

עבירה היא "רע כי נאסר" אם אינה שלעצמה פוגעת במוסר ובתרבות החברתית, אלא אסורה רק מכוח החוק. הדוגמה הידועה לכך היא האיסור לנסוע בצד שמאל של הכביש. איסור זה הוא איסור הסדרי בלבד, ואין מקורו בנורמות מוסריות. הראיה לכך - שבמדינות אחרות (אנגליה למשל) האיסור הוא הפוך - איסור לנסוע בצד ימין של הכביש. דוגמה נוספת היא האיסור על נסיעה ברמזור המאיר באור אדום - המדובר בהסדר הבא לקבוע סדרי תנועה, ואם מצב הדברים היה הפוך (אסור לנסוע באור ירוק) לא היה כל הבדל מבחינה מוסרית. כך גם עבירות של חניה במקום אסור. עצם החניה במקום אסור אין בה כדי לפגוע במוסריות החברה.

דוגמה נוספת לחוק שהוא רע כי נאסר הן עבירות של מידע פנים - העברת מידע שלעצמה אינה אסורה, אולם בהקשר של הרגולציה על המסחר והשוק החופשי זו עבירה.

ישנה מחלוקת האם עבירה על חוקי זכויות יוצרים הן רע שלעצמו או רע כי נאסר.

ההבחנה בין סוגי העבירות משתנה מעת לעת. בפסק דין באוורס נגד הארדוויק קבע בית המשפט כי אין לבטל חוק האוסר על קיום יחסי מין הומוסקסואליים מאחר שהמוסריות הציבורית נפגעת בשל פעולות כאלה (היינו, רע שלעצמו). בפסק דין לורנס נגד טקסס קבע בית המשפט כי החוק אינו פוגע במוסריות הציבורית ומדובר בחוק שהוא רע כי נאסר, וכי ניתן לבטלו.

בתי המשפט בישראל סבורים כי עבירות פליליות מנהליות הן עבירות מסוג רע כי נאסר, וכך נאמר בת"פ (ירושלים) 3531/00, מדינת ישראל נ' אורה מושב עובדים להתיישבות ואח':

" במקרה זה אין מדובר בעבירות פליליות ממש (Mala in se), אלא בעבירות מינהליות במהותן, עבירות שנולדו על רקע הסדרת תחומי החיים המודרניים (Mala prohibita). אחד מתחומים אלו הוא תחום התכנון והבנייה יש הסבורים כי אין זה ראוי כלל ועיקר שהדין הפלילי יחול על אותן עבירות מודרניות שהן טכניות במהותן ונובעות מעצם האיסור, ויש להותירן למשפט המנהלי."

ראו גם

עריכה