רשות ניקוז

תאגיד סטטוטורי

רשות ניקוז היא תאגיד סטטוטורי, האמון על טיפול בניקוז המים וטיפוח נחלים באזור מסוים במדינת ישראל. רשויות הניקוז השונות החלו לקום בשנות ה-60 בהתאם ל"חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות" (1957)[1] ו"לצו הניקוז וההגנה מפני שיטפונות" (1960)[2]. רשויות הניקוז כפופות לשר החקלאות ואינן פועלות בשטחי יהודה ושומרון, מכיוון שחוק הניקוז אינו תקף באזורים אלו.

עד שנת 1996 פעלו כ-26 רשויות שונות ב-40% משטח ישראל. רשויות אלו פעלו בעיקר בשטח המועצות האזוריות[3]. לאחר חורף 1991–1992 ופרסום דו"ח של מבקר המדינה בנושא[4], הוחלט לארגן מחדש את הרשויות, ולהקים כ-11 רשויות בלבד שיפעלו בכל הארץ[5].

בישראל פועלות 11 רשויות ניקוז[6]:

הערות שוליים עריכה