רשות ניקוז ירקון

רשות ניקוז ותאגיד סטטוטורי

רשות ניקוז ירקון היא רשות ניקוז ותאגיד סטטוטורי, אשר אחראית על ניקוז וטיפוח הנחלים בגוש דן, ובראשם נחל איילון והירקון. רשות הניקוז כפופה למשרד להגנת הסביבה. הרשות הוקמה בשנת 1997 כתוצאה מהרפורמה שבוצעה ברשויות הניקוז. יושב ראש הרשות הוא ראש מועצת שדות דן, דוד יפרח. שטח רשות ניקוז ונחלים ירקון הוא 804,000 דונם, המאכלסים 1.7 מיליון תושבים (הרשות עם מספר התושבים הגבוה בארץ).[1] משרדי החברה ממוקמים בפתח תקווה. בשנת 2020 תקציב הארגון היה 3.8 מיליון ש"ח.[2]

הרשות פועלת מתוקף "חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות" (1957),[3] צו הניקוז (1960),[4] חוק המים (1959), אכרזת הניקוז (1996)[5] וצו רשויות נחלים ומעיינות (2003).[6]

מבין הפרויקטים שקידמה הרשות, ניתן למנות את:

רשויות מקומיות בשטח הרשות עריכה

הערות שוליים רשות הניקוז כפופה למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עריכה

קישורים חיצוניים עריכה