שבע פי שלוש


שגיאות פרמטריות בתבנית:מקורות

פרמטרי חובה [ נושא ] חסרים

ערך ללא מקורות
בערך זה אין מקורות ביבליוגרפיים כלל, לא ברור על מה מסתמך הכתוב וייתכן שמדובר במחקר מקורי.

אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

שבע פי שלוש (או 7 פי 3) הוא משחק הימורים המבוסס על קובייה.

את המשחק משחקים בעזרת שתי קוביות, ולוח המחולק לשלושה חלקים המסומנים בצורה הבאה: 2-6, 7 ו-8-12. בכל סיבוב מהמרים על סכום תוצאת זריקת הקוביות. ניתן להמר על עד שני חלקים בכל סיבוב. לאחר ההימורים ה"בית" זורק את שתי הקוביות ומחשב את סכומן. הסכום יכול להיות באחד משלושת הטווחים הבאים: 2-6, 7 ו-8-12, בהתאם לשלושת חלקי הלוח.

הימור שניצח בטווחים 2-6 או 8-12 מזכה את בעליו בפי 2 מסכום ההימור. הימור שניצח בתוצאה 7, מזכה את בעליו בפי 3 מסכום ההימור. מכאן שם המשחק, 7 פי 3.

מבין 36 התוצאות האפשריות בזריקת שתי קוביות, 15 תוצאות הן בטווח 2-6, 15 תוצאות הן בטווח 8-12, ו-6 תוצאות הן 7. תוחלת הזכייה של מהמר על שקל אחד היא , כלומר 0.83 שקל כאשר הוא מהמר בתחום 2-6 או בתחום 8-12; ו-, כלומר חצי שקל בלבד כאשר הוא מהמר על 7. כמקובל במשחקי מזל, המשחק בנוי כך שה"בית" ירוויח מתפעול המשחק, ורווחיו מהמהמרים על 7 גדולים במיוחד.

לעניין שם המשחק, בעברית תקנית יש לומר "שבע פי שלושה" משום שהמילה "פי" במין זכר, אך השיבוש השתרש בקרב דוברי עברית.