שואת יהודי ברית המועצות

דף פירושונים

השואה בברית המועצות מתייחסת לרדיפת היהודים כחלק מהשואה במלחמת העולם השנייה.

מונח זה עשוי להתייחס לאחד מהערכים הבאים:

מונח זה עשוי להתייחס גם לשואה במדינות הבלטיות שסופחו על ידי ברית המועצות לפני המלחמה: