שווי כוח הקנייה

שווי כוח הקנייהאנגלית: Purchasing Power Parity, בראשי תיבות: PPP) של מטבע - הוא מדד אלטרנטיבי למדד של שער החליפין של המטבע. לשווי כוח הקנייה ישנם שימושים רבים, כגון בהשוואות בינלאומיות הנערכות בעת מדידת: תוצר, תוצר לנפש, צמיחה, מחירים, וכדומה.

בוויקיפדיה בעברית מוצג תמ"ג מתוקנן PPP, כאילו מדובר בתמ"ג נומינאלי. בוויקיפדיה באנגלית מוצגים שני הערכים.

שער חליפין מול כוח קניהעריכה

בהיות שער החליפין משקף רק את יחס המטבעות זה לזה בשוק המטבעות גרידא, אין הוא בהכרח משקף את כוח הקניה האמיתי - בשוק המוצרים המקומי הכללי - של כל אחד מהמטבעות המושווים, ולכן אינו מבטיח השוואה בטוחה ביניהם; מאידך, שווי כוח הקנייה מאפשר השוואה מדויקת יותר בין מטבעות, שכן הוא מתבצע בעזרת הגדרת סל מוצרים בינלאומי כללי המשקף את הצרכים הכלכליים של בני אדם בעולם.

דולר בינלאומיעריכה

יחידת המטבע המקובלת בעולם שבה נמדד מחיר המחושב לפי שווי כוח הקנייה - נקראת: "דולר בינלאומי". בשונה מהדולר האמריקני - אשר כרגיל ערכו מוגדר בשוק המקומי בתור כמות יחידות המטבע המקומי המשולמות בשוק המקומי בהתאם לשער החליפין המקומי עבור דולר אמריקני אחד, הרי שערכו של הדולר הבינלאומי מוגדר בשוק המקומי בתור כמות יחידות המטבע המקומי המשולמות בשוק המקומי עבור "סל מוצרים" בינלאומי שעבורו משולם בשוק האמריקני דולר אמריקני אחד.

שוויו של הדולר הבינלאומי בשוק האמריקני - זהה תמיד לדולר האמריקני. ביחס לשוק הישראלי - הוערך בשנת 2011 שוויו של הדולר הבינלאומי על ידי קרן המטבע הבינלאומית בכשלושה שקלים ושני שלישים (בעוד שבהתאם לשער החליפין בישראל - שוויו של דולר אמריקני היה אז כשלושה שקלים וארבע חמישיות); לעומת ישראל - אשר בה שער החליפין מפחת את ערכו של המטבע המקומי - יחסית לערכו לפי שווי כוח הקנייה, הרי שברוב מדינות האיחוד האירופי המצב הפוך באשר אל מטבע האירו המקומי שם (נכון לשנים האחרונות).

כאשר שער החליפין מפחת את ערכו של המטבע המקומי, הרי זה סימן שיוקר המחיה במדינה זול יותר (במקרה זה, בהשוואה לארצות הברית; זאת לעומת מדינות אירופה, שם יוקר המחיה יקר יותר ביחס לארצות הברית)

צמיחה המחושבת לפי שווי כוח הקניה - מתחשבת (בין השאר) באינפלציה - במקום בשינוי שבשער החליפין.

חישוב שווי הקניהעריכה

שווי כוח הקניה בניסוחה המתמטי היא קשר בין שיעור האינפלציה המקומית (π) לבין שיעור האינפלציה הזרה (*π) והשינויים בשער החליפין (de): ‏(π+1)=(π*+1)(de+1)

בהנחה שהאינפלציה הזרה קבועה, יקבעו סימולטנית השינויים בשער החליפין והאינפלציה המקומית.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה