שומר אמונים (ספר חסידי)

שומר אמונים הוא ספר חסידות שכתב הרב אהרן ראטה, מייסד חבורת שומר אמונים. הספר נדפס לראשונה בירושלים תש"ב-1942.

ספר שומר אמונים מהדורה ראשונה
הרב אהרן ראטה בעל "שומר אמונים"

הספר עוסק בענייני ביטחון ואמונה, בהשגחה פרטית ובעניית אמן. בנושא זה הוא מביא את מאמר חז"ל: ”פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים - אל תיקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן” (סנהדרין קי, ב), ומכאן שמו של הספר. לספר נלווה קונטרס אהבת הבורא ושירי דביקות ושמחה.

חתנו של הרב ראטה, הרב אברהם יצחק קאהן, כתב פירוש על הספר בשם "הוספות וביאורים", ובו נאמר על המחבר: ”והנה עוד אז באמצע המלחמה שהתחילו הניסיונות להתגבר, כשבאו השמועות מה שעושה הצורר ישראל בפולין בשנת תש"ב (1941-1942)... נתעורר אז לעשות זה החיבור לחזק את בני ישראל באמונה, ולהאמין שהכל בהשגחה פרטית, ולבטוח בה' שאל יעזבנו ואל יטשנו”.[דרוש מקור: מדויק]).

בספרות המחקרעריכה

חוקר הקבלה גרשם שלום הזכיר את רבי אהרן ראטה כדוגמה נדירה לצמיחת עדה חסידית חיה סביב צדיק, שלא כהמשך של שושלת. עוד הוא כותב ש"אותם הכרכים של הספר "שומר אמונים" של רבי אהר'לה רוט הם מהתעודות המופלאות ביותר ליהודי בן זמננו, גם אם הוא רחוק ככל האפשר מעצם המסגרת המסורתית שבתוכה אפשרית הייתה תופעה כזאת".[1]

בטופס "שומר אמונים" משנת תש"ב 1942, שהיה ברשות שלום, נמצא בכתב ידו: "הספר הזה יקר המציאות ביותר ולא רצו להדפיסו שנית בגלל מחלוקת במשפחתו. וטופס זה שהוא שלם בא לידי אחר חיפוש רב בשנת תשי"ח ולא נרשם כלל בקרית ספר".[2]

לקריאה נוספתעריכה

  • יוסף וייס, "תרבותה של אמונה (אחרי מיטתו של האדמו"ר ר' אהרן ראטה ז"ל)", הארץ, מיום 9.5.47.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ גרשם שלום, דברים בגו, א, תל אביב: הוצאת עם עובד, תש"ן-1990, עמ' 76.
  2. ^ קטלוג ספריית שלום, מס' R3753