שיחה:אמונה בסיסית

הדף תואם את ההגדרה המדוייקת המשמשת גם את ויקפידיה בשפה האנגלית לכן אין צורך לשכתב, השפה היא מתומצתת במידה האפשרית על מנת לתאר את המושג בדרך האפשרית

חזרה לדף "אמונה בסיסית".