שיחה:בעל עניין

תגובה אחרונה: לפני 14 שנים מאת Slav4 בנושא שכתוב

שכתוב

עריכה

הערך מתחיל במילים "בעלי עניין בחברה כמוגדר בחוק", אך אינו מציין באיזה חוק מדובר. בחוק החברות מוגדר בעל עניין: "בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל כללי". הגדרה זו שונה מזו שבערך. בעל עניין מוגדר גם בחוק ניירות ערך, ובו ההגדרה קרובה יותר לזו שבערך. אלה פגמים מהותיים, שמצריכים בדיקה של כל הערך וביסוסו על מקורות נאותים. דוד שי - שיחה 22:27, 13 בספטמבר 2009 (IDT)תגובה

מקווה שעכשיו זה נראה יותר טוב, מדובר כמובן על פי חוק ני"ע. לא הורדתי את התבנית. ברכות, אריאל.פ - שיחה 00:05, 14 בספטמבר 2009 (IDT)תגובה
הערך נראה לי תקין. Yoavd - שיחה 09:35, 14 בספטמבר 2009 (IDT)תגובה
הרחבתי את הפתיח, וכעת ברור שההגדרה בחוק ניירות ערך היא המרכזית שבהגדרות (כי חוקים רבים נסמכים עליה), אך אינה יחידה. הערך בוודאי דורש השלמה. לאחר שמחקתי את הסעיף על מידע פנים, שאינו קשור דווקא לבעל עניין, החלפתי את תבנית "שכתוב" לתבנית "להשלים". דוד שי - שיחה 00:22, 15 בספטמבר 2009 (IDT)תגובה
לא חושב שהיית צריך למחוק את הפסקה על מידע פנימי שכידוע בעלי עניין חשופים אליו יותר מאשר אחרים, ועל כן הם רשאים לבצע עסקאות מסויימות רק בתנאים שנקבעו, שלא כמו סתם "עמך". ברכות, אריאל.פ - שיחה 21:14, 15 בספטמבר 2009 (IDT)תגובה
בחוק ניירות ערך יש "פרק ח' 1: הגבלת השימוש במידע פנים", והוא אינו עוסק בבעלי עניין. לא לכל בעל עניין יש מידע פנים. הדעת נותנת שלמזכירת המנכ"ל יש יותר מידע פנים מאשר לבעל עניין שאינו פעיל בחברה ובדירקטוריון שלה. לכן החוק משתמש בהקשר זה במושג "איש פנים" ולא במושג "בעל עניין". הוספתי לערך משפט בעניין. דוד שי - שיחה 21:26, 15 בספטמבר 2009 (IDT)תגובה
אתה תמיד מוצא בסוף את דרך המלך. ברכות, אריאל.פ - שיחה 21:44, 15 בספטמבר 2009 (IDT)תגובה
חזרה לדף "בעל עניין".