פתיחת התפריט הראשי

אילו ערים חדשות נתגלו/הוקמו במאה הזו?

מה היו ההמצאות והתגליות שהומצאו/נתגלו במאה הזו?

חזרה לדף "המאה ה-10 לפנה"ס".