שיחה:כור היתוך/ארכיון 1

הוספת נושא
שיחות פעילות

כפי שניתן לראות בערך המקביל באנגלית המונח מתייחס גם למקומות אחרים. טרול רפאים 18:41, 14 יולי 2005 (UTC)

מחקו לי ערך ללא הצדקהעריכה

הוספתי והרחבתי את הערך "כור היתוך" ולאחר מספר ימים הוא נמחק. פניתי למוחק, עמית אבידן, והוא ענה לי כי הוא מכיל שגיאות קשות ואין לו הצדקה כערך נפרד, לכן הוא העבירו לערך "תרבות ישראלית". יש לי שלוש הערות על כך: 1. אני בטוח כי אין שגיאות בערך זה. אני בעל ידע אקדמי בנושא. 2. אם הערך מכיל שגיאות קשות, מדוע הוא לא נמחק לגמרי אלא הועבר בשלמותו תחת ערך אחר? סימן שיש הצדקה למה שכתבתי. 3. לדעתי, יש הצדקה לערך זה כערך נפרד ואין לו כל הצדקה להיות תחת הערך "תרבות ישראלית"."כור היתוך" קשור יותר לערכים חברתיים-סוציולוגיים-חינוכיים בישראל ולאו-דווקא לתרבות ישראלית. מי שמחק אותו אמור לדעת זאת. אני חושב שצריך להחזיר את הערך למקומו. אבירם.

כפי שציין למעלה טרול רפאים, המונח כור היתוך הוא מונח גלובלי, לא ישראלי. אכן יש הצדקה לקיומו של הערך, אך מה שאתה כתבת זה "השפעת כור ההיתוך על החברה הישראלית". לגיטימי, אך מקומו לפיכך ב"תרבות ישראלית", מה לעשות. השגיאה המחפירה מכל היא הטענה שבן גוריון הוא שטבע את המושג. אם תסתכל בערך המקביל בויקיאנגלית תראה שהמושג היה בשימוש כבר ב-1910, כשבן גוריון היה לגמרי ירוק. ואם יש דבר חמור בויקיפדיה זה הכנסת מידע שגוי או שגוי למחצה: זה פוגע מאוד באמינות שלנו. אתה רוצה להכניס ערך? ברוך הבא, רק תדייק בפרטים. עמית 19:25, 20 יולי 2005 (UTC)

לא אני כתבתי על בן גוריון, אלא מי שכתב ראשון את הערך. אני רק הוספתי לערך זה מבלי למחוק את קודמי. ולמען הדיוק: בן גוריון אמנם לא המציא את המושג, אך הוא בהחלט יצר את "כור ההיתוך הישראלי". ניתן היה לשנות/לתקן ל"כור היתוך - בישראל" מבלי למחוק. ולידיעתך: הכנסת מושג זה לערך "תרבות ישראלית" כמוה כהכנסת מידע שגוי או שגוי למחצה. "כור היתוך" אינו עוסק רק בתרבות ישראלית. אבירם

במובנה הרחב של המילה "תרבות" כור ההיתוך הוא נושא תרבותי גרידא. לאיזה תחומים אחרים אתה חושב שאפשר לשייך את זה? לגבי לשנות/לתקן: אדרבא, כתוב נא ערך מקיף כור היתוך (תרבות), ומתוכו ייחד פרק לכור ההיתוך בישראל. קדימה. עמית 07:24, 21 יולי 2005 (UTC)
חזרה לדף "כור היתוך/ארכיון 1".