משתמש זה יציג סרט צהוב עד לשובו בשלום של לא משתמש זה.
משתמש זה יציג סרט צהוב עד לשובו בשלום של משתמש זה.