Yellow ribbon.png משתמש זה יציג סרט צהוב עד לשובו בשלום של משתמש זה.


תחומי כתיבה בדיעבדעריכה

 • טכנולוגיה: 47 ערכים, מתוכם 22 בתחום החשמל.
 • היסטוריה: 24 ערכים.
 • אישים: 23 ערכים, מתוכם 14 על גברים, 9 על נשים. (ערכי אישים על נשים מהווים 19.76% מכלל ערכי האישים בויקיפדיה העברית נכון לפברואר 2020)
 • אומנות: 18 ערכים, מתוכם 8 על יצירות כתובות, 5 בנושא מוזיקה.
 • מזון: 19 ערכים.
 • כלכלה: 12 ערכים.
 • נשק וצבא: 11 ערכים.
 • מדעי ההתנהגות: 10 ערכים.
 • אדריכלות/מבנים: 10 ערכים.
 • ספורט: 8 ערכים.
 • גאוגרפיה: 6 ערכים.
 • רפואה וביולוגיה: 7 ערכים.

ציטוטוןעריכה

"יש כאלה שחושבים שהויקיפדיה היא אירוע חברתי ולכן כבוד, נימוס, הגינות ודרך ארץ חשובים יותר מהתוכן של הערכים. אני מתייחס לזו כאל אנציקלופדיה שיש לכתוב בחרדת קודש, שמא חס וחלילה יכתב מידע שגוי או מיותר. כל אחד וראיית העולם שלו."