שיחה:מחברות עמנואל

שיחות פעילות

תיקון דיוק!עריכה

נכתב שרבי יוסף קארו אוסר על קריאת הספר עמנואל, אולם יש לדייק שדבריו אמורים לגבי קריאה בשבת, ולא באופן כללי! יונתן ל.

והרי מצוטט "ואף בחול אסור משום מושב לצים". דוד שי - שיחה 06:45, 6 ביוני 2013 (IDT)

טעות בציטוטעריכה

לשון השלחן ערוך היא : "מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק, כגון ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם בשבת; ואף בחול אסור משום מושב לצים" (בדגש על דברי חשק)לא ברור מאיפה הנוסח המצוטט בערך אבי

טעות חמורה בערךעריכה

הציטוט המובא מתוך השו"ע אינו משו"ע של ר' יוסף קארו אלא משו"ע הרב של אדמו"ר הזקן. בשו"ע הרגיל לא מופיע משפט הסיוג בסוף "אבל אותן ספרי דברי הימים שיוצא מהם ענייני מוסר ויראת שמים כגון ספר יוסיפין וכיוצא בו מותר לקרותה אפילו בשבת אפילו כתובים בלע"ז (ומכל מקום אין ראוי לבני אדם להרבות בהם)" זו תוספת של אדמו"ר הזקן.

שיבקוץ - שיחה 14:06, 18 בדצמבר 2013 (IST)

הסרתי. דוד שי - שיחה 18:46, 18 בדצמבר 2013 (IST)
חזרה לדף "מחברות עמנואל".